halab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

halab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm halab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của halab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • halab

    a city in northwestern Syria

    Synonyms: Aleppo, Alep

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).