aleppo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleppo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleppo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleppo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleppo

    Similar:

    halab: a city in northwestern Syria

    Synonyms: Alep

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).