alepisaurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alepisaurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alepisaurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alepisaurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alepisaurus

    slender scaleless predaceous tropical deep-sea fishes

    Synonyms: genus Alepisaurus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).