genus alepisaurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus alepisaurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus alepisaurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus alepisaurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus alepisaurus

    Similar:

    alepisaurus: slender scaleless predaceous tropical deep-sea fishes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).