aleph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleph.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleph

    the 1st letter of the Hebrew alphabet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).