aleph, alef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleph, alef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleph, alef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleph, alef.

Từ điển Anh Việt

  • aleph, alef

    alep