alu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alu.

Từ điển Anh Việt

  • alu

    đơn vị số học-logic