aluminum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminum.

Từ điển Anh Việt

 • aluminum

  /ə'ljuminəm/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) aluminium

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aluminum

  * kỹ thuật

  nhôm

  hóa học & vật liệu:

  nhôm (Al)

Từ điển Anh Anh - Wordnet