alumnae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumnae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumnae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumnae.

Từ điển Anh Việt

  • alumnae

    /ə'lʌmnə/

    * danh từ, số nhiều alumnae

    /ə'lʌmni:/

    (nguyên) nữ học sinh; (nguyên) nữ học sinh đại học