alumna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumna.

Từ điển Anh Việt

 • alumna

  /ə'lʌmnə/

  * danh từ, số nhiều alumnae

  /ə'lʌmni:/

  (nguyên) nữ học sinh; (nguyên) nữ học sinh đại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alumna

  Similar:

  alumnus: a person who has received a degree from a school (high school or college or university)

  Synonyms: alum, graduate, grad