alum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alum.

Từ điển Anh Việt

 • alum

  /'æləm/

  * danh từ

  phèn

  (định ngữ) (thuộc) phèn; có phèn

  alum earth: đất phèn

  alum works: nhà máy phèn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alum

  * kỹ thuật

  phèn

  y học:

  phèn, phèn (nhân) kali

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alum

  a white crystalline double sulfate of aluminum: the ammonium double sulfate of aluminum

  Synonyms: ammonia alum, ammonium alum

  a white crystalline double sulfate of aluminum: the potassium double sulfate of aluminum

  Synonyms: potassium alum, potash alum

  a double sulphate of aluminum and potassium that is used as an astringent (among other things)

  Similar:

  alumnus: a person who has received a degree from a school (high school or college or university)

  Synonyms: alumna, graduate, grad