alumina cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alumina cement

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  xi măng alumin

  xây dựng:

  xi măng nhôm ôxit

  xi măng ôxit nhôm