alumina refractory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina refractory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina refractory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina refractory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumina refractory

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vật liệu alumin chịu lửa