alumina producing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina producing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina producing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina producing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumina producing plant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhà máy (sản xuất) oxit nhôm