aluminium fin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium fin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium fin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium fin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium fin

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cánh tản nhiệt bằng nhôm