aluminium bus-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium bus-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium bus-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium bus-bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium bus-bar

    * kỹ thuật

    điện:

    thanh cái nhôm