aluminium foil faced pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium foil faced pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium foil faced pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium foil faced pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium foil faced pipe

    * kỹ thuật

    điện:

    ống bọc sợi nhôm