aluminium conductor steel-reinforced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium conductor steel-reinforced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium conductor steel-reinforced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium conductor steel-reinforced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aluminium conductor steel-reinforced

  * kỹ thuật

  điện:

  dây AC

  dây nhôm lõi thép

  điện lạnh:

  dây dẫn nhôm lõi thép