aluminium-copper conductor clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium-copper conductor clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium-copper conductor clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium-copper conductor clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium-copper conductor clamp

    * kỹ thuật

    điện:

    kẹp nối đồng nhôm