alumel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alumel

  * kỹ thuật

  điện:

  nhôm và silic

  điện lạnh:

  hợp kim Alumel (làm cặp nhiệt ngẫu)