aluminiferrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminiferrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminiferrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminiferrous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminiferrous

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chứa nhôm