alumen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumen

    * kỹ thuật

    phèn