alunite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alunite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alunite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alunite.

Từ điển Anh Việt

  • alunite

    (khoáng chất) alunit