alundum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alundum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alundum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alundum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alundum

    a substance made of fused alumina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).