alp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alp.

Từ điển Anh Việt

 • alp

  /ælp/

  * danh từ

  ngọn núi

  cánh đồng cỏ trên sườn núi (ở Thụy sĩ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alp

  any high mountain