alpha crucis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha crucis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha crucis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha crucis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpha crucis

    the brightest star in the Southern Cross

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).