alpha mosaic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha mosaic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha mosaic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha mosaic.

Từ điển Anh Việt

  • alpha mosaic

    (Tech) nạm anfa