alphabetise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetise.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetise

  /ælfəbetaiz/ (alphabetize) /ælfəbetaiz/

  * ngoại động từ

  sắp xếp theo thứ tự abc

  diễn đạt bằng hệ thống chữ cái

  xây dựng mọi hệ thống chữ cái cho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetise

  Similar:

  alphabetize: arrange in alphabetical order

  Alphabetize the list