alpha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha.

Từ điển Anh Việt

 • alpha

  /'ælfə/

  * danh từ

  chữ anfa

  Alpha and Omega: anfa và omega đầu và cuối cái chính, cái cơ bản

  alpha plus: hết sức tốt

 • alpha

  (Tech) anfa; hệ số khuếch đại anfa (đèn tinh thể); chữ cái đầu tiên trong mẫu tự Hy Lạp

 • alpha

  anpha (α); (thiên văn) sao anpha (trong một chòm sao)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alpha

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  anpha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alpha

  the 1st letter of the Greek alphabet

  the beginning of a series or sequence

  the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end"--Revelations

  first in order of importance

  the alpha male in the group of chimpanzees

  the alpha star in a constellation is the brightest or main star

  early testing stage of a software or hardware product

  alpha version