alphabetized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetized.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetized

  having been put in alphabetical order

  the cards are all alphabetized, as you requested

  Synonyms: alphabetised

  Similar:

  alphabetize: arrange in alphabetical order

  Alphabetize the list

  Synonyms: alphabetise

  alphabetize: provide with an alphabet

  Cyril and Method alphabetized the Slavic languages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).