alpinist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpinist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpinist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpinist.

Từ điển Anh Việt

  • alpinist

    /'ælpinist/

    * danh từ

    người leo núi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpinist

    a mountain climber who specializes in difficult climbs