alpine zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alpine zone

    * kỹ thuật

    điện:

    vùng núi cao