alpine goldenrod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine goldenrod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine goldenrod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine goldenrod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine goldenrod

    goldenrod similar to narrow goldenrod but having bristly hairs on edges of leaf stalks; mountainous regions of western America

    Synonyms: Solidago multiradiata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).