alpine salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine salamander

    ovoviviparous amphibian of the Alps

    Synonyms: Salamandra atra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).