alpine type of glacier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine type of glacier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine type of glacier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine type of glacier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine type of glacier

    Similar:

    alpine glacier: a glacier that moves down from a high valley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).