alpine totara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine totara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine totara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine totara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine totara

    low wide-spreading coniferous shrub of New Zealand mountains

    Synonyms: Podocarpus nivalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).