alpine relief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine relief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine relief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine relief.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alpine relief

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  địa hình (vùng) núi cao

  hóa học & vật liệu:

  địa hình núi vách đứng