solidago multiradiata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidago multiradiata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidago multiradiata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidago multiradiata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solidago multiradiata

    Similar:

    alpine goldenrod: goldenrod similar to narrow goldenrod but having bristly hairs on edges of leaf stalks; mountainous regions of western America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).