solidago spathulata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidago spathulata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidago spathulata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidago spathulata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solidago spathulata

    Similar:

    narrow goldenrod: western American goldenrod with long narrow clusters of small yellow flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).