alphorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphorn.

Từ điển Anh Việt

  • alphorn

    * danh từ

    một loại kèn bằng len dài (ở Thụy Sĩ) dùng để gọi gia súc về nhà