alpenglow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpenglow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpenglow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpenglow.

Từ điển Anh Việt

  • alpenglow

    * danh từ

    ánh sáng hồng trên đỉnh núi (lúc mặt trời mọc hay lặn)