aleut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleut.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aleut

  a member of the people inhabiting the Aleutian Islands and southwestern Alaska

  Synonyms: Aleutian

  a community of Native Americans who speak an Eskimo-Aleut language and inhabit the Aleutian Islands and southwestern Alaska

  the Aleut and the Eskimo are related culturally and linguistically

  the language spoken by the Aleut

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).