aleutian islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleutian islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleutian islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleutian islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleutian islands

    an archipelago in the North Pacific extending southwest from Alaska

    Synonyms: Aleutians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).