aleutians nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleutians nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleutians giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleutians.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleutians

    Similar:

    aleutian islands: an archipelago in the North Pacific extending southwest from Alaska

    aleut: a member of the people inhabiting the Aleutian Islands and southwestern Alaska

    Synonyms: Aleutian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).