alfa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfa.

Từ điển Anh Việt

  • alfa

    * danh từ

    (ngôn) chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy lạp

    khởi thủy, cái đầu tiên