algam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algam

    * kỹ thuật

    sắt tây