albert gore jr. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert gore jr. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert gore jr. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert gore jr..

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert gore jr.

    Similar:

    gore: Vice President of the United States under Bill Clinton (born in 1948)

    Synonyms: Al Gore

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).