albert speer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert speer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert speer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert speer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert speer

    Similar:

    speer: German Nazi architect who worked for Hitler (1905-1981)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).