alberto giacometti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alberto giacometti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alberto giacometti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alberto giacometti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alberto giacometti

    Similar:

    giacometti: Swiss sculptor and painter known for his bronze sculptures of elongated figures (1901-1966)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).