albert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert.

Từ điển Anh Việt

  • albert

    /'ælbət/

    * danh từ

    dây đồng hồ anbe ((cũng)[Albert chain]) (lấy tên của ông hoàng An-be, chồng nữ hoàng Vich-to-ri-a)

Từ điển Anh Anh - Wordnet